A parroquia de Santa Marta de Moreiras (O pereiro de Aguiar, Ourense). Patrimonio Histórico-Artístico

  • Tania Pérez Pérez Universidad de Vigo

Resumen

O obxectivo deste traballo é realizar unha aproximación ao estudo da arte rural de Galicia que, sendo moi abundante, ocupa un espazo pouco coñecido a nivel nacional. A igrexa de Santa Marta de Moreiras (O Pereiro de Aguiar, Ourense) é un exemplo do románico rural galego que presenta as características deste e algunhas particularidades propias, o que fai do conxunto unha construción moi interesante dentro dos elementos que conforman este estilo.

Publicado
2021-01-05
Sección
Artículos