DIRECTOR
Alberto Álvarez Lugrís, Universidade de Vigo

SECRETARIA
Ana Luna Alonso, Universidade de Vigo

CONSELLO DE REDACCIÓN
Ana Isabel Boullón Agrelo (Universidade de Santiago de Compostela)
Patricia Buján Otero (Univesidade de Vigo)
Teresa Caneda Cabrera (Universidade de Vigo)
Gonzalo Constenla Bergueiro (Universidade de Vigo)
Lara Domínguez Araújo (Univesidade de Vigo)
Anxo Fernández Ocampo (Universidade de Vigo)
Óscar Ferreiro Vázquez (Univesidade de Vigo)
Leandro García Bugarín (Editorial Galaxia)
Xoán Manuel Garrido Vilariño (Univesidade de Vigo)
Xosé María Gómez Clemente (Universidade de Vigo)
Xoán Montero Domínguez (Univesidade de Vigo)
Manuela Palacios González (Universidade de Santiago de Compostela)
Moisés Rodríguez Barcia (Rinoceronte Editora)

COMITÉ ASESOR
Rosa Agost Canós (Universitat Jaume I)
Marilar Aleixandre (Universidade de Santiago de Compostela)
Joan Argenter (Institut d'Estudis Catalans)
Montserrat Bacardí (Universitat Autònoma de Barcelona)
Teresa Barro (Lancaster)
Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo)
Maria Boguszewicz (Uniwersytet Warszawski)
Attilio Castelucci (Università di Roma)
Olga Castro (University of Warwick)
Franciso Xavier Fernández Polo (Universidade de Santiago de Compostela)
Xesús Ferro (CIHRP, Santiago de Compostela)
Maria Filipowicz-Rudek (Universidade Jagielloński, Cracovia)
Javier Franco Aixelá (Universitat d'Alacant)
Johannes Kabatek (Universidade de Túbinga)
Laura Linares (University College Cork)
Elisabete Manterola (Universidade do País Vasco, Vitoria)
Carmen Mejía Ruiz (Universidad Complutense)
Bego Montorio (Universidade do País Vasco, Vitoria)
María Reimóndez Meilán (Vigo)
Albert Ribas (Universitat Pompeu Fabra)
José María Rodríguez (Duke University)
John Rutherford (Queens College, Oxford)
Martín Veiga  (University College Cork)
Manuel Vieites (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)
Josu Zabaleta (Donostia)
Juan Zarandona (Universidad de Valladolid, Soria)