Xénero e política da tradución na Cataluña contemporánea

  • Assumpta Camps
Palabras chave tradución ao catalán, literatura italiana, política de tradución

Resumo

Esta artigo ten como obxectivo o estudo dun caso específico dentro do sistema literario catalán dos últimos anos. Estamos a falar dun tema que concirne directamente a institución literaria e pon de manifesto o que podemos chamar «política de tradución». Centrarémonos no período de tempo que vai dende a transición política española a fin do século XX, que constitúe un período de tempo de 25 anos bastante homoxéneo. Por razóns de espazo, nesta ocasión só tomaremos en consideración a literatura italiana traducidta ao catalán durante eses anos.

Descargas

A información sobre descargas non está aínda dispoñible.
Publicado
2020-04-23
Sección
Teoría e Historia da tradución