Recoñecemento: Xavier Senín

  • anonimo anonimo Universidade de Vigo
Palabras chave Xavier Senín, Premio á Obra dun Tradutor, Ministerio de Cultura, Real Academia Galega

Resumo

*

Descargas

A información sobre descargas non está aínda dispoñible.
Publicado
2021-04-13
Sección
Presentación