Información para os bibliotecarios/as

Arquivamento: 

Esta revista utiliza o sistema LOCKSS para crear un sistema de arquivo distribuído entre as bibliotecas participantes e permite ás mesmas crear arquivos permanentes da revista para a súa preservación e restauración.