A DISOLUCIÓN E LIQUIDACIÓN DAS COOPERATIVAS GALEGAS: PROPOSTA DUN MODELO XERAL DE RELACIÓN ENTRE DISOLUCIÓN E LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES

  • José Luis García-Pita y Lastres
Publicado
2019-06-19
Sección
Doutrina