CESE DO SOCIO DE COOPERATIVA DE TRABALLO ASOCIADO: NON SUPERACIÓN DO PERIODO DE PROBA (Comentario á sentenza do TSX do País Vasco núm. 1360/2005)

  • Encarna Dávila Millán
Publicado
2019-06-19
Sección
Actualidade Xurídica