ACTUALIDADE DO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING INTERPRETATIONS COMMITTE (IFRIC): IAS 32 INSTRUMENTOS FINANCEIROS

  • Belén Fernández-Feijoo Souto
Publicado
2019-06-19
Sección
Actualidade Financiera e Contable