A ANOTACIÓN Á LEY 5/2018, DE 19 DE JUNIO, POLA QUE SE MODIFICA A LEY 14/2011, DE 23 DE DICIEMBRE, DE SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS

  • Francisco José Torres Pérez

Resumo

A lexislación andaluza de sociedades cooperativas é unha das máis detalladas do noso Estado. Non obstante, en xuño do 2018 tense modificado fundamentalmente cos seguintes obxectivos: flexibilizar o proceso de constitución das cooperativas e a estrutura do órgano de administración; introducir certas variacións no réxime económico; e, principalmente, introducir cambios na disciplina das seccións de crédito. Así mesmo, as modificacións afectaron a aspectos relacionados coas infraccións e as oportunas sancións.

Publicado
2020-02-03
Sección
Crónicas