Aproximación a romanización da terra de Lemos

  • Manuel Grande Rodríguez Laboratorio de Arqueoloxía da Universidad de Vigo (LAUV)

Resumen

A traveso da Arqueoloxía da Paisaxe imos a intentar analizar que cambios se
produciron e como se deseñou o poboamento e a explotación do territorio antigo da Terra de Lemos durante o dominio imperial romano. Desta forma, poderemos argumentar se as teoría xerais verbo da romanización da Gallaecia antiga, se confirman nun caso representativo, ou pola contra, arroxan hipóteses ben diferentes, que fagan mudar as visións máis tradicionais.

Publicado
2007-11-24
Sección
Artículos