¿De quen é o ouro dos nosos antepasados? os "bens culturais" e os seus modelos políticos

  • Mar Linares García Universidad de Santiago de Compostela
  • José Carlos Bermejo Barrera Universidad de Santiago de Compostela

Resumen

Analízanse tres modelos políticos de bens culturais e as súas relacións co
territorio, facendo especial referencia ó caso galego. O primeiro deles é o modelo mercantil globalizado, que concibe o ben cultural como unha mercadoría da industria do turismo e do lecer, destinada a un consumidor cosmopolita. O segundo é o modelo tradicional galego, no que os depósitos arqueolóxicos son considerados como unha fonte de riqueza imaxinaria e marabillosa. O terceiro é o modelo político comunitario, que destaca a necesidade de integrar os bens culturais no marco dos valores políticos, sociais, históricos e estéticos.

Publicado
2007-11-24
Sección
Artículos