Traducir para comprender. A propósito da violencia etnocéntrica.

  • Laureano Xoaquín Araujo Cardalda IES Arcebispo Xelmírez I, Santiago de Compostela
Palabras chave Alteridade, comprensión, enriquecemento lingüístico, fidelidade, invisibilidade, tradición infiel, violencia etnocéntrica da tradución

Resumo

É tan común esixirlle a unha tradución que pareza un texto orixinal que apenas reparamos neste feito, que, porén, ten unhas implicacións moi graves. Unha tradución fluída é moi valorada e, desde logo, non xera polémica ningunha. Pero fornécelle ao lector os instrumentos que lle facilitan unha  mellor comprensión do texto? Na tradición infiel, cuxo obxectivo é ofrecer traducións transparentes, descártase violentar a lingua de chegada. Así, porén, exércese un moi elevado grao de violencia etnocéntrica, xa que se lle impide ao lector achegarse á alteridade lingüística e cultural. As notas, os recursos estilísticos atípicos, a contención do enxebrismo e a creatividade terminolóxica, pola contra, visibilizan a tradución para facilitar a comprensión e, coa mesma, enriquecer a lingua de chegada.

Descargas

A información sobre descargas non está aínda dispoñible.
Publicado
2021-04-13
Sección
Informacións